„МОЈА СКОПСКА ПРИЧА“

Овај пројекат подржан је од стране Министарства културе Србије и Града Скопља.