27, ЈАНУАР 2017.год. (петак) СВЕТИ САВА
нерадни дан за припаднике српске заједнице у Македонији.
Министарство за рад и социјалну политику РМ
свим припадницима српске заједнице честита Св.Саву
дан, који се у Македонији обележава као национални празник Срба од 2007. године.