1.09.2023.

Настава на српском језику у О.Ш. ” Браћа Рибар” Табановце изводи се у нижим разредима основног образовања, од првог до петог разреда. Ове школске године наставу на српском језику похађа укупно 37 ученика од којих је 7 ђака првака. У вишим разредима од шестог до деветог разреда, ови ученици настављају школовање на македонском наставном језику.