У подручју захваћеном елементарним непогодама у скопској области, на заштити и спасавању становништва, као и на санацији терена и црпљењу воде ангажовано је 43 припадника МУП-а  Србије из Сектора за ванредне ситуације из Београда, Јагодине и Крушевца, са 13 наменских возила и 20 пумпи за испумпавање воде и додатном пратећом опремом.