У години јубилеја, 100 година од трагичне смрти једног од назначајнијих српских песника с почетка 20. века Владислава Петковића Диса (1880-1917), његово дело анализира проф. др Виолета Пирузе Тасевска професор српске књижевности на Филолошком факултету „Блаже Конески“ у Скопљу.