Планина Златибор је најпосећенија туристичка дестинација у Србији, подједнако атрактивна и лети и зими. Због умерене климе, специфицног ваздуха и бујне вегетације, Златибор је од давнина познат као планина погодна за одмор, опоравак и рекреацију.