За гласање за председника Србије, на бирачком месту у Амбасади Србије у Скопљу пријављен је 141 држављанин Србије са боравиштем у Р. Македонији. Грађани могу да гласају само уколико на бирачко место дођу са важећом личном картом, пасошем или возачком дозволом с уписаним јединственим матичним бројем.Гласање се завршава у 20 сати.