Мирко Вујисић дипломирао је на Факултету ликовних уметности у Скопљу- отсек графика 1984. године, а 1998. магистрирао на Факултету ликовних уметности у Београду. Редован је професор ФЛУ у Скопљу. Поред бројних самосталних изложби у земљи и иностранству, са својим графикама и цртежима учествовао је и на преко 150 групних изложби. Добитник је 15 награда за цртеже и графике од којих су три међународне.