26.01.2020.
У организацији СКПИЦ „Вук Караџић“-Кучевиште, дан Светог Саве, национални празник Срба у Републици Северној Македонији, омладина Кучевишта обележила је заједно са гостима са Косова и Метохије.