Имајући у виду велико интересовање

грађана, потребно је да се претходно изврши

заказивање термина за подношење захтева.

Заказивање термина се може обавити

сваког радног дана лично од 9:00 до 12:00 часова

или на телефон број 02 3130 421

од 14.00 до 15.00 часова.

Више информација на сајту:

www.skopje.mfa.gov.rs

 

АМБАСАДА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ