О образовању и матерњем језику –

мр Славица Петровић  Тодорова,

професор македонског и српског језика.

Срби у Македонији скоро и да не користе

свој матерњи језик  у свакодневној комуникацији.

У школама се смањује број ученика

који похађају наставу на српском језику,

а језик се не негује ни у породици.