Изложена су 42 дела – 36 слика и 6 графика − из фонда Галерије Матице српске, подељена у 4 сегмента (за сваког аутора по један) која прате текстуалне и потписне легенде, биографије и фотографије уметника и хронологије њихових животних путева, као и документарни филмови о четворици уметника. Изложба ће бити отворена до 25. новембра 2016. године.