У Центру за културу „Трајко Прокопиев“ у Куманову 27. јуна 2017.год, представљено је стваралаштво Стојана Арсића које је аутор посветио свом родном крају. Арсић је до сада објавио десетак збирки поезије за децу и одрасле и два романа. Промотор – Божа Трајковска, музичка пратња на кларинету Ристо Краповски, солист Нацка Славкова.